Xem giỏ hàng “Anten UHF 17 Chấn Tử” đã được thêm vào giỏ hàng.

Các loại anten cho đầu thu DVB T2 và tivi tích hợp dvb t2