Tần số phát sóng  DVB T2 tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc