TÍnh năng PiP của đầu thu GBSHD T252 có khả năng chia 2 TV trên cùng 1 đầu thu mà lại xem được 2 kên khác nhau, khả năng độc lạ của đầu thu T252. Với những đầu thu khác, việc sử dụng 2 TV bắt buộc phải có 2 đầu  thu khác nhau, nhưng chip ST của Pháp cho khả năng chia 2 Tivi trên cùng một đầu thu xem kênh độc lập.