Đầu thu DVB T2 chính hãng là sản phẩm được đăng ký hợp quy với bộ TT&TT. Tất cả sản phẩm đầu thu chính hãng phải được dán tem hoặc in biểu tượng logo số hóa truyền hình hình con mắt.  Đầu thu chính hãng cũng được đảm bảo mọi tiêu chuẩn mà bộ TT&TT đưa ra như khả năng thu sóng, các phím bấm chức năng, các cổng kết nối…