Đầu thu Hùng Việt (VJV) là sản phẩm của công ty Hùng Việt với các model như VJV HD012, VJV HD 323, VJV HD 555, VJV HD 789s mới nhất. Đầu thu Hùng Việt có kích thước rất nhỏ, khả năng thu sóng tốt ở mọi miền tổ quốc.